Brille

Når øyet bryter lyset for svakt eller sterk, dannes det et uskarpt bilde på netthinnen. Man trenger briller for å korrigere denne brytningsfeilen. Øyet med brytningsfeilen kan være langsynt (hypermetropt), nærsynt (myopt) eller ha skjev hornhinne (astigmat). Nesten alle barn er langsynte ved fødsel fordi øyet er lite og ikke ferdig utvokst. Langsyntheten vil i løpet av de første 5-6 leveårene normalt avta. Skjer ikke denne prosessen og barnet forblir langsynt, kan synet utvikle seg unormalt og det er også fare for at barnet begynner å skjele. Hos barn som skjeler er brille ofte en viktig del av behandlingen. Noen … Continue reading Brille