Brille

Når øyet bryter lyset for svakt eller sterk, dannes det et uskarpt bilde på netthinnen. Man trenger briller for å korrigere denne brytningsfeilen. Øyet med brytningsfeilen kan være langsynt (hypermetropt), nærsynt (myopt) eller ha skjev hornhinne (astigmat). Nesten alle barn er langsynte ved fødsel fordi øyet er lite og ikke ferdig utvokst. Langsyntheten vil i … Continue reading Brille