Synsutvikling

«Å se» må læres!!! Mamma- og pappahjerter smelter ved den første blikkontakten med det nye familiemedlemmet. Tilsynelatende full av utforskertrang og nysgjerrighet ser babyer ut i verden. Men visste du, at vi må lære å se? For å oppnå full synsstyrke på begge øyne må øynene og synsapparatet være helt i orden. Kun da får hjernen de impulser som er nødvendig til å utvikle korrekt synsstyrke. Størsteparten av denne utviklingen skal skje første leveåret. Fra 4. uke: • Barnet kjipper seg/skvetter når gjenstander dukker plutselig opp • Barnet myser ved blending • Pupillene reagerer på lys, de blir små. • … Continue reading Synsutvikling