Om oss


I dag er vi rundt 40 autoriserte og registrerte ortoptister i Norge som jobber privat eller på sykehus i tett samarbeid med øyelegene. Ordet ortoptist kommer fra Gresk og er satt sammen av "Ortho" (rett) og "Opsis" (å se), dvs "rett syn".

 

Hva gjør en ortoptist?

 

En ortoptist undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer. Vi behandler pasienter i alle aldersgrupper; fra nyfødte til eldre. Behandling av barn kan kreve tett oppfølging over en lang periode.

 

Ortoptisten er autorisert helsepersonell og er utdannet på høyskole- eller universitetsnivå. Ortoptisten samarbeider tverrfaglig med annet helsepersonell som øyeleger, optikere, synspedagoger, helsesøstre, nevrologer, barneleger og PPT.