Utdanning


Ortoptisten har spesialutdannelse på høyskole- eller universitetsnivå. Det finnes ikke utdanning til ortoptist i Norge. Norske yrkesaktive ortoptister er utdannet i utlandet, blant annet i Tyskland, Sverige, Stor Britannia, Sveits, Australia eller Nederland.

 

På OCE sin nettside kan man finne en oversikt over hvilke land som tilbyr utdanning og hvor man kan ta kontakt for informasjon, se her.

 

 

Sentralt i alle utdannelsene er: 

 

1) prinsipper ortoptikk

 

2) undersøkelse metode, diagnostisering og behandlingsprinsipper ved skjeling, samsynsproblemer og nedsatt syn (amblyopi)

 

3) anatomi og fysiologi av kroppen, hals og hode

 

4) generell oftalmologi inklusive barneoftalmologi

 

5) nevrologi, funksjoner til øyemuskulatur