Amblyopi

Ensidig synsnedsettelse uten påvisbar sykdom i selve øyet kalles på fagspråket for amblyopi. Ordet amblyopi er gresk, og betyr “dovent øye”. Normal synsutvikling med godt syn på begge øyne er avhengig av at begge øyne brukes like mye i de første leveårene, og at bildedannelse på netthinnen i de to øyne er lik og uhindret. … Continue reading Amblyopi