Ensidig synsnedsettelse uten påvisbar sykdom i selve øyet kalles på fagspråket for amblyopi. Ordet amblyopi er gresk, og betyr “dovent øye”. Normal synsutvikling med godt syn på begge øyne er avhengig av at begge øyne brukes like mye i de første leveårene, og at bildedannelse på netthinnen i de to øyne er lik og uhindret. Hos noen barn er ikke disse forutsetningene tilstedet, selv om øyets sanseapparat (netthinnen og synsnerven) er normal utviklet. 

Diagnose 

Å oppdage nedsatt syn på ett øye hos et barn, kan være vanskelig. Så lenge barnet ikke skjeler eller har andre synlige problemer, merker man sjelden at barnet bare ser godt på ett øye. Først ved 4 års alder samarbeider barnet godt nok til at personalet ved helsestasjonen kan teste synet på hvert øye for seg. Imidlertid kan en ortoptist eller øyelege ved hjelp av ulike non-verbale tester (tester som ikke krever språk) gjennomføre synstester også på yngre barn. Et barn som får påvist ensidig synsnedsettelse ved 4 år kontrollen, skal uten forsinkelse henvises til øyelege for undersøkelse og behandling. 

Årsaker til amblyopi 

Skjeling er den hyppigste årsaken til amblyopi. Når et øye skjeler fra tidlig barnealder, er faren stor for at synet på øyet ikke utvikles normalt. En annen årsak til amblyopi er ulik brytning i de to øynene; ett øye kan være mer langsynt eller nærsynt en det andre, eller ha en stor hornhinneskjevhet. En mer sjelden årsak til amblyopi er uklarheter i øyets gjennomsiktige strukturer – hornhinnen, linsen eller glasslegemet. 

Både skjeling og andre årsaker til amblyopi kan være arvelig. Det er derfor viktig at foreldre med skjeling eller andre årsaker til amblyopi i familien er oppmerksomme og tar snarlig kontakt – vi ønsker å se dem før 2 år.