Når eldre barn eller voksne mister samsynet, vil øynene peke mot to forskjellige punkter og man vil se dobbelt. Hjernen klarer ikke å undertrykke ett av de to bilder. Ved latent eller skjult skjeling vil dobbeltsynet ofte bare opptre sporadisk, for eksempel ved trøtthet, i perioder med stress eller ved manglende bruk av briller. Kroppens evne til å motarbeide dobbeltsyn er sterk, men kan ved overbelastning føre til hodepine, smerter rund øyne og trøtthetsfølelse. I slike tilfeller vil ortoptisten undersøke kvaliteten av samsynet og vurdere behandling.

Oppstår dobbeltsynet plutselig skal man mistenke nevrologisk sykdom. Det er for eksempel ikke sjelden at større eller mindre hjerneslag kan lamme øyemuskler og gi dobbeltsyn. Også andre sykdommer for eksempel i stoffskiftet, kan påvirke øyemusklene og også brudd i ansiktsskjelettet kan gi dobbeltsyn. Behandlingen av dobbeltsyn er avhengig av årsaken. I noen tilfeller vil ortoptisten eller øyelegen anbefaler trening eller bruk av briller. I andre tilfeller vil midlertidig eller permanent bruk av prismer være en mulighet. Av og til kan en skjeleoperasjon eller behandling med Botox være aktuelt.