Hva er skjeling? 

Skjeling, eller strabisme, er en tilstand der øynene ikke er rettet mot samme punkt; et av dem peker inn, ut, opp eller ned. Skjeling er også et samsynsproblem, der de to bildene fra hvert øye ikke lenger kan smeltes sammen. Skjeling kan være konstant til stede (manifest skjeling), av og til (intermitterende skjeling) eller skjult (latent skjeling). Omtrent 3-4% av alle mennesker skjeler. 

Konsekvens 

Skjeling er ikke bare en “skjønnhetsfeil”. Hvis ikke øynene er rettet mot sammen punkt, vil man miste samsynet og se dobbelt. Hos barn opp til førskolealder kan hjernen undertrykke bildet fra øyet som skjeler. Dette kan medføre nedsatt syn (amblyopi) på det skjelende øyet. Ubehandlet eller for sent oppdaget vil synsnedsettelsen være varig. Hvis skjeling oppstår i løpet av barnets første levemåneder, kan ikke samsynet utvikles og heller ikke oppnås senere ved operasjon eller annen behandling. Skjeling hos voksne vil ofte medføre dobbeltsyn. 

Årsak 

Skjeling er ofte medfødt eller debutereri tidlig barnealder. Arv eller store brytningsfeil er ofte utløsende faktorer. For tidelig fødsel, pre- og postnatale fødselskader eller forskjellige utviklingshemninger og syndromer kan være årsaker. Sistnevnte pasientgruppe har også større forekomst av andre cerebrale synsproblemer (feil tolkning og bearbeidelse av synsinntrykkene i hjernen). Skjeling kan også oppstå senere i livet, for eksempel som følge av en øye- eller hjerneskade. 

Skjeling hos barn 

At synet og samsynet ikke er fullt utviklet ved fødselen, er grunnen til at nyfødte ofte skjeler. Ved 4-6 måneders alder skal øynene ha stabilisert seg. Hvis barnet fortsatt skjeler, skal det henvises til øyelege og ortoptist. Ved stor skjeling vil man ofte oppdage skjelingen tidlig, og behandlingen kan komme rask i gang. Ved liten eller intermitterende skjeling hender det at skjelingen ikke oppdages , og utredningen og behandlingen blir forsinket. Andre varseltegn på skjeling hos yngre barn kan være dårlig avstandsbedømmelse, snubling, kniping av et øye, mysing eller unormal hodestilling. Også skjult skjeling er vanskelig å oppdage. Det er ofte barn i skolealder, ungdom og voksne som plages av denne formen av skjeling. Plager som dobbeltsyn, leseproblemer, tåkesyn, hodepine og kniping av et øye kan tyde på skjult skjeling. 

Skjeling hos voksne 

Noen voksne har skjelt helt siden barndommen. Hos andre kan skjelingen kommer tilbake etter en operasjon i barnealder. Andre har hatt en skjult skjeling i mange år, som først i voksen alder gir problemer og krever for operativ eller ikke-operativ behandling. Voksne kan miste evnen til å undertrykke bildet fra det øyet som skjeler, og kan derfor se dobbelt. Plutselig dobbeltsyn kan være tegn på en nevrologisk sykdom, og skal vurderes rask med tanke på nettopp dette. 

Undersøkelse og behandling 

Allerede rett etter fødselen kontrollerer barnelegen om barnet skjeler. Denne undersøkelsen gjentas ved 6 ukers kontroll på helsestasjonen. Den første synstesten gjennomfører helsesøsteren ved 4 års kontroll, og den gjentas en gang til før skolestart. Ved mistanke om nedsatt syn eller skjeling, vil barnet bli henvist til øyelege. Uavhengig av disse undersøkelsene bør foreldre som mistenker skjeling, dårlig syn eller har skjeling i familien be om å bli henvist til øyelege. Voksne kan også bli henvist til øyelege fra fastlege eller optiker. I utredning og behandling samarbeider øyelegen ofte med en ortoptist, som enten er ansatt ved en øyeavdeling eller arbeider privat med refusjon fra trygdekassen. Både skjelingen og nedsatt syn krever individuell behandling som kan bestå av ikke operativ eller operative metoder.