Avdekkes det nedsatt syn på et øye (amblyopi), vil ortoptisten eller øyelegen anbefale å bruke lapp. Behandlingen består i å “trene” opp synet på det dårlige øye ved å dekke til det gode øyet med lapp et visst antall timer per dag. Jo tidligere behandlingen starter, jo større er muligheten for et godt resultat. Etter 7-8 års alder er sjansen for synsbedring ved lappebehandling liten. Når barnet bruker lapp er det viktig med aktiviteter som stimulerer synssansen og “utfordrer” denne. Tegning, perlelek, puslespill og dataspill er gode eksempler på dette. Der er også viktig at tiden barnet trener med lapp blir en “positiv” tid. Noen foretrekker å bruke lapp i barnehagen, mens andre heller vil bruke den hjemme. Hos barn med amblyopi som skyldes skjeling, vil ikke trening med lapp fjerne skjelingen. Hensikten med lappetreningen er at synet på det svake øye skal bli så godt som mulig. Barn som behandles med lapp, skal gå til regelmessig kontroll hos ortoptist eller øyelege. Hvor lenge barnet må bruke lapp er avhengig av hvor dårlig synet er i utgangspunket, samt hvor rask synet blir bedre og barnets alder. Behandlingen varer i alle fall noen måneder. 

Operasjon 

Det er mange grunner til at man opererer skjeling. Skjeling er ikke bare kosmetisk sjenerende, men også et sosialt problem. Mye kommunikasjon skjer ved blikkontakt, og personer som skjeler kan oppleve dette som vanskelig. Hos andre fører skjeling og samsynsvansker til plager som hodepine, dobbeltsyn og slitenhet i øyne (astenopi). Mange opereres for skjeling i barnealder, men generelt er alder ingen begrensing. Ved en skjeloperasjon vil man styrke eller svekke en eller flere av øyets seks muskler. Dette gjøres ved å forkorte eller legge musklene tilbake på øyet. Operasjonen er et relativt lite inngrep som alltid hos barn og ofte hos voksne utføres i narkose. Skjeloperasjoner gjennomføres ved øyeavdeling etter vurdering av ortoptist og øyelege. En skjeloperasjon er ingen “skjønnhetsoperasjon”, og utgiftene dekkes av det offentlige. 

Prismer 

Et prisme bryter lys i ett plan og kan brukes når øyne ikke er rettet mot samme punkt grunnet skjeling. Ved permanent eller intermitterende dobbeltsyn kan prismer i en folie eller et brilleglass opprette samsynet og gi enkeltsyn. Personer som har latent eller skjult skjeling kan også ha glede av forbigående eller permanent prismekorreksjon. Ortoptisten vurderer behovet og tilpasser prismer. 

Trening 

Det finnes ulike treningstilbud ved samsynsproblemer; noen er dataprogram baserte, andre består i øvelser som gjennomføres hos ortoptisten eller hjemme. Det er viktig å understreke at bare noen få typer skjeling og samsynproblemer kan forbedres langvarig med øvelser. Ta kontakt med din nærmeste ortoptist dersom du ønsker en vurdering av muligheten for trening.