Are you an internationally trained Orhoptist? We need your expertise in Norway! Please check out our page about working with us.

Velkommen på hjemmesiden til NOF

Norske Ortoptisters Forening

Siden er for tiden under oppdatering. Enkelte feil kan derfor forekomme.

På grunn av pågående korona-smitte følger vi rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Ta kontakt med din ortoptist om du er i tvil angående din time.

Ordet ortoptist kommer fra Gresk og er satt sammen av “Ortho” (rett) og “Opsis” (å se), dvs “rett syn”.

En ortoptist undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer. Vi behandler pasienter i alle aldersgrupper; fra nyfødte til eldre. Behandling av barn kan kreve tett oppfølging over en lang periode.

Ortoptisten er autorisert helsepersonell og er utdannet på høyskole- eller universitetsnivå. Ortoptisten samarbeider tverrfaglig med annet helsepersonell som øyeleger, optikere, synspedagoger, helsesøstre, nevrologer, barneleger og PPT.