Et viktig ledd i utredningen av lese- og skrivevansker er undersøkelse av synet. Misliker et barn å jobbe på nært hold og strever det med å lære seg å lese, må både langsynthet og skjeling utelukkes. Andre tegn på syns- og samsynsproblemer på nært hold kan være konsentrasjonsproblemer, kniping av et øye og uvanlig kort eller lang avstand til boka. Noen barn vil også fortelle at bokstavene danser og hopper, eller at de ser dobbelt ved lesing. Årsaken til dysleksi og andre lese- og skrivevansker er komplekse. Man antar at det er flere nevrologiske prosesser i tillegg til synet og styring av øynene som er involvert. For eksempel vil bruk av briller ved langsynthet ikke nødvendigvis fjerne lese- og skrivevanskene, men barnet få bedre syn og ha lettere for å konsentrere seg.