Bli medlem
For å bli medlem i Norske ortoptisters forening må du ha godkjent autorisasjon /Helfo.
Årlig medlemskap pr 31. mars 2021 
Aktiv medlem:  
1500,- NOK – offentlig ansatt
1750,- NOK  – privatpraktiserende/ medlemsavgift til Delta

Ta kontakt på post@ortoptist.no så sender vi deg informasjon om foreningen.