Å ha samsyn betyr at hjernen mottar et synsinntrykk både av høyre og venstre øyet.

Fordi det ikke alltid er gitt at begge øyne leverer samme kvalitet og like pålitelig, inndeles samsyn i forskjellige grupper:

SIMULTANSYN:

Simultansyn er den groveste typen av samsynet; simultansyn betyr kun at synsapparatet i bakerste delen av hjernen mottar impulser fra begge øyne samtidig. Dette er også tilfelle når en person ser dobbelt på grunn av en spontan oppstått skjeling!

I tilfeller der skjelingen er medfødt eller oppsto tidelig i barndommen, undertrykkes synsinntrykket av det skjelende øyet for å unngå dobbeltsyn. I denne situasjonen har man ikke simultansyn.

FUSJON:

Fusjonen sammensmelter innkomne bilde fra høyre og venstre øyet til et synsinntrykk. Fusjonen deles inn i to komponenter.

Den motoriske fusjonen utføres av øyemusklene som stiller øyne så like som mulig.

Den sensoriske fusjonen er ansvarlig for bildesammensmeltingen i hjernen.

Fusjonen forstyrres og belastes av ytre og indre omstendigheter, blant annet dårlig syn, skjult skjeling, dårlig belysning, traumatiske hjerneskader eller nedsatt allmenntilstand.

En ortoptist kan undersøke fusjonen. Det måles hvor mye pasientens fusjon tåler, om fusjonen er like bra i alle blikkretninger, om fusjonen er belastbar over tid, om fusjonen er bedre på avstand enn på nærarbeid. Ortoptisten finner også ut, om  fusjon eller tidvis manglende fusjon fører til blant annet problemer som hodepine, svie i øyne, dobbeltsyn eller kvalme. Plagene kan være ymse og sammensatt, dette krever en god dialog mellom pasienten og ortoptisten!

Hvis fusjonen er redusert, fører dette til dobbeltsyn (om pasienten har simultansyn) eller til undertrykking av et øye (når pasienten ikke har permanent simultansyn)

STEREOPSIS:

Stereopsis betyr, at hjernen får levert et bilde av høyre og et av venstre øyet samtidig (=simultansyn), de bildene smeltes sammen (=fusjon) og regnes om til et tredimensjonelt synsinntrykk.

Man kan altså bare ha stereosyn, når fusjon og simultansyn er i orden.

Stereosyn oppstår fordi øynene står litt fra hverandre.

Om du holder en penn eller fingeren din rett foran deg med utstrakt arm og så lukker et og et øyet ser du, at «pennen hopper fra side til side». Høyre og venstre øyet ser nemlig ikke pennen nøyaktig på samme plass og fra samme retning. Denne lille forskjellen kalles disparasjon og denne lille bildeulikheten klarer hjernen vår å regne om i dybdesyn!

Ortoptisten har forskjellige metoder for å teste alle tre former for samsyn. Ved samsynsproblemer er det ofte avgjørende at pasienten forteller så presist som mulig om plagene og forstyrrelsene, for å gi ortoptisten en god ledetråd.

Samsynet er altså sammensatt av en motorisk del, der øyemusklene sørger for rettstilte øyne og en sensorsik del der hjernen sørger for den korrekte sammensmeltingen.

Det er ofte en utfordring å hjelpe pasienten, når den sensoriske fusjonen svikter.

Dårlig sensorisk fusjon sees blant annet  i sammenheng med hodeskader, utmattelse, nevrologiske utfall eller mangelfull behandlet svaksynthet i barndommen.

Er den sensoriske fusjonen redusert, ser man ofte ingen ytre tegn til skjeling eller redusert øyebeveglighet, men pasienten forteller  om krevende hverdagssituasjoner med hodepine, fokuseringsproblemer, svie og mer, der de ikke kunne få hjelp av prismebriller hos optikeren, der de ikke kan belaste øyne lenge i strekk, der problemet ofte er veldig sammensatt og krever tverrfaglig oppfølging i samråd med fastlege, øyelege og i noen tilfeller nevrolog.