Ortoptister er godkjent helsepersonell.

Faget ortoptikk:
Utredning og undersøkelse, diagnostisering og behandling av:

 • alle typer strabisme
 • diplopi (dobbeltsyn)
 • amblyopi (nedsatt syn grunnet manglende stimulans i  barneårene)
 • øyemuskellammelser
 • samsynsproblemer av forskjellige slag, bl.a utredning og behandling av lese- og skrivevansker, når vanskene skyldes øyeforhold, syndrompasienter og slagpasienter
 • nystagmus (urolige øyne)
 • astenopi

Ortoptisten har kunnskap om:

 • generell anatomi og fysiologi
 • synsapparatet
 • grunnleggende generell oftalmologi, med spesiell vekt på undersøkelser som utføres av ortoptist så som perimetri, tonometri, OCT, osv.
 • nevro-oftalmologi med spesielt vekt på sentralnervesystemet
 • pediatri og synsutviklingsanomalier
 • grunnleggende psykologi
 • grunnleggende farmakologi med referanse til øyet
 • optikk
 • forskningsmetodikk og statistikk
 • hygiene

En viktig del av ortoptistens arbeid er å assistere øyelegen i å planlegge kirurgiske inngrep for pasienter med skjeling.
Faget krever at teori og praksis integreres tett.

Ortoptistdekning i Europa:
Den europeiske ortoptistorganisasjonen OCE har i 2010 gjennomført en analyse som viser ortoptistdekningen i medlemslandene. 

 • Frankrike 1 ortoptist pr 26.000 innbyggere
 • Tyskland 1 pr 32.000
 • Italia 1 pr 15.000
 • Storbritannia 1 pr 47.000
 • Sverige 1 pr 65.000

Norge hadde 1 pr 142.000 innbyggere.
Per i dag et det 41 yrkesaktive ortoptister i Norge.
Det er uholdbart å satse på utdanning av norske ortoptister kun i utlandet.

Støtt ortoptistenes kamp for ortoptikk utdanning i Norge!

Delta i kampanjen!

Ortoptikkutdanning i Europa:

 • Sverige: snart klar BSc i Gøteborg
 • Nederland: 240 ECTS BSc
 • England: 180 ECTS BSc, MSc videre
 • Tyskland: 3 år fagskole, arbeider mot BSc
 • Italia: 180 ECTS BSc
 • Frankrike: 180 ECTS 15 stk Diploma L3 (85 uker praksis)
 • Portugal: 240 ECTS BSc
 • Østerrike: 180 ECTS BSc
 • Sveits: 3 år fagskole

Hva kan vi bruke ortoptister til i Norge:

 • undersøke og behandle pasienter på sykehus og i privatpraksis
 • assistere øyeleger, nevrologer og barneleger
 • screening på helsestasjonen
 • opplæring av øyeleger og annet helsepersonell
 • forskning
 • fremme forståelsen for samsynsrelaterte plager i befolkningen