I dag er vi rundt 40 autoriserte og registrerte ortoptister i Norge som jobber privat eller på sykehus i tett samarbeid med øyelegene.


In Norway, at the present time we are 40 state registered orthoptists working in close collaboration with medical eye specialists (ophthalmologists).
Some of us are employed by the national health service in hospital eye clinics while others work in the private health sector.

Styret i NOF 2022

Styrets leder: Hilde Mailen Domaas post@ortoptist.no

Styremedlemmer:
Eva Maria Strasser (sekretær)
Karin Margareta Wranne Tangen (kasserer)
Kristin Eriksen
Meta Haaland

Fagrådet i NOF

Karin W. Tangen
Judith Møller
Unn-Birgit Harsem
Marthe Ihler
Jeanette Boek (vara)

Kontaktperson: Unn-Birgit Harsem medlem3fagraad@ortoptist.no
IOA representant: Eva Maria Strasser ioa@ortoptist.no
SOA representant: Jannicke Røe soarepresentant@ortoptist.no
OCE representant: Marthe Ihler ocefagraad@ortoptist.no

Finn en ortoptist nær deg:

Våre medlemmer:

 • Hilde Mailen Domaas
  Øyekroken Ortoptik Klinikk, Trondheim
  Tlf: 93 81 53 51
  post@øyekroken.no
  c/o Øyelegesenter, Levanger
  c/o Orkdal øye, Orkanger
 • Marthe Ihler
  c/o Sarpsborg Øyelegesenter, Sarpsborg
  Tlf: 69 12 66 92
 • Anna K. Litzen Jørstad
  c/o Øyeavd. Ullevål Universitetssykehus, Oslo
 • Judith Möller
  c/o Haugesund Sjukehus Augepoliklinikk, Haugesund
  Tlf: 52 73 26 40
 • Andrea Olsson
  c/o Øyeavd. Sykehus, Namsos
  Tlf: 74 21 54 78
 • Eva Maria Strasser
  c/o Volvat ORBITA Øyelegenster, Oslo
  Moss
  Hamar
  Tlf: 47 77 92 22
 • Hanne Sydnes
  c/o Bergen Øyelegesenter, Bergen
  Tlf: 55 21 05 00
 • Laura Thamerus
  c/o Øyeavd. Drammen Sykehus, Drammen
  Tlf: 03 525
 • Judith Edelmann
  c/o Øyeavd. Drammen sykehus, Drammen
  Tlf: 03 525
 • Annette Gaustad
  c/o Øyelege Gaustad, Ålesund
  Tlf: 70 15 15 03
 • Oliver Hülssner
  c/o Øyeavd. St. Olavs Universitetssykehus, Trondheim
  Tlf: 72 57 60 50
 • Ann-Charlotte Jihem
  Ski
  Tlf. 64 87 47 25
 • Enela Maliqaj
  c/o Øyeavd, Ålesund Sjukehus, Ålesund
 • Federico Natoli
  c/o Grenland Øyelegesenter, Skien
  Tlf: 35 52 17 71
 • Tove Nordstrøm
  c/o Nordstrand Øyeklinikk, Oslo
  Tlf: 22 47 61 80
 • Jannicke Røe
  c/o Åsne Romtveit, Skien
  Tlf: 35 52 17 71
 • Sean Ten Kate
  c/o Augeavd. Sjukehus, Molde
 • Petra Weiss
  c/o Øyeavd. Universitetssykehus, Stavanger
  Tlf: 51 51 23 20
 • Solveig Brodal
  c/o Hamar Øyelegesenter, Hamar
  Tlf: 62 54 14 50
 • Kristin Eriksen
  c/o Halse legesenter, Mandal
  Tlf: 38 27 38 80
 • Hanne K. Hagenlund
  Sogndal
  Tlf: 90 51 74 97
 • Unn-Birgit Harsem
  c/o Øyeavd. Øsfold Moss Sykehuset, Moss
  Tlf: 69 86 62 74
  (mand.-torsd. 8.00-11.30)
 • Yannick Junghans
  c/o Øyeavd. Ullevål Universitetssykehus, Oslo
 • Sigrid Djupvik Monsen
  c/o Bergen Øyelegesenter, Bergen
  Tlf: 55 21 05 00
 • Mette Haugen Nordvik
  c/o Tønsberg Øyelegesenter, Tønsberg
  Tlf: 33 74 41 20
  mehnor@siv.no
 • Nanne Sarheim
  Trondheim
  Tlf: 90 22 27 01
 • Sofie Suntinger
  c/o Bislett Øyelegesenter, Oslo
  Tlf: 23 20 44 66
 • Karin W. Tangen
  c/o Øyeavd. Drammen Sykehus, Drammen
  Tlf: 03 525
 • Mari Solheim Aakhus
  c/o Gundersen og Løken optikk, Oslo
  Tlf: 22 20 11 49
  c/o Bislett Øyelegesenter, Oslo

Sykehus med NOF ortoptikktjenester:

Øyeavd. Ullevål Univ. Sykehus
Oslo

Øyeavd. Vestre Viken HF
Drammen

Øyeavd. Sykehuset i Vestfold
Tønsberg

Øyeavd. Sykehuset Namsos
Namsos

Finnmarkssykehuset
Kirkenes

Betanien Hospital
Skien

Øyeavd. Øsfold Moss Sykehuset
Moss

Sørlandet Sykehus
Arendal

Øyeavd. Stavanger Univ. Sykehus
Stavanger

Øyeavd. Molde Sykehus
Molde

Øyeavd. Haukeland Univ. Sykehus
Bergen

Øyeavd. Sykehuset Innlandet
Elverum

Øyeavd. Ålesund Sykehus
Ålesund

Øyeavd. St. Olavs Universitetssykehus
Trondheim

Øyeavd. Univ. Sykehus Nord-Norge HF
Tromsø

Andre klinikker med ortoptikktjenester:

Øyelege Rolf Jacobsen
4400 Flekkefjord

Øyelege Frode Gaustad
6020 Ålesund