Ledig ortoptistpraksis i Ski.

Kontoret ligger i sentrum av Ski (30 km sør for Oslo), rett ved buss og jernbanestasjon. Hyppige togavganger til og fra Oslo. Parkeringsplass er mulig i bakgården.
Du som er interessert i å drive en egen privat ortoptistpraksis har nå mulighet å overta min praksis, som jeg startet 1982. Jeg skal nå gå av med pensjon.
Jeg driver den alene, med øyelegekontor ved siden av kontoret mitt. Jeg samarbeider med flere øyeleger og optikere i nærområdet.
Du som er interessert kan kontakte meg på tel. +47 900 56 621 eller email  Ann_Charlotte.Jihem2@wemail.no


Augeavdelinga, Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast stilling for optikar/ortoptist. Oppstart etter avtale

Augeavdelinga har 8 legestillingar, derav 3 LIS, 2 optikarar, og 10,5 sjukepleiarar. Vi har høg poliklinisk aktivitet i alle delar av augefaget, i tillegg til høg kirurgisk aktivitet. 

Vi har engasjerte og dyktige medarbeidarar, og eit god arbeidsmiljø. 

Her finner dere mer info: https://5196.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4570647608?language=nn&link_source_id=2000&showExpired=False


Sykehuset i Vestfold søker nå etter Ortoptist til kirurgisk klinikk, øyeseksjonen.

Sykehuset i Vestfold søker nå etter Ortoptist til kirurgisk klinikk, øyeseksjonen. Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i ved sykehuset i Vestfold, nært Tønsberg sentrum.

Her finner dere mer info: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=274098852


Sørlandet sykehus HF har ledig fast 100 % stilling som ortoptist ved Øyeavdelingen i Arendal.

All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal. Avdelingen i Arendal betjener hele Agders befolkning på ca 310 000. Avdelingen har sengeavdeling, poliklinikk, netthinneklinikk og kirurgisk virksomhet.
Øyeavdelingen har 9 overleger og 5 leger i spesialisering, 4 optikere, ortoptist, øyesykepleiere og sykepleiere.
Ortoptist arbeider i team med optiker og øyelege, lokalisert i egen nyoppusset poliklinikk for barn og samsyn.
Oppstart etter avtale.

Her finner dere mer info: https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4586880632?link_source_id=
Her kan dere søk på stillingen: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/spalogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid%3D4586880632%26

Here for more information in english: https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4584961955?language=en&link_source_id=0&showExpired=False