Ved Øyeavdelingen i Arendal har vi ledig fast 100 % stilling ortoptist. Oppstart etter avtale.

All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal. Avdelingen i Arendal betjener hele Agders befolkning på ca 310 000. Avdelingen har sengeavdeling, poliklinikk, netthinneklinikk og kirurgisk virksomhet.

Øyeavdelingen har 9 overleger og 5 leger i spesialisering, 4 optikere, ortoptist, øyesykepleiere og sykepleiere. I tillegg jobber en gruppe merkantilt personell i tett samarbeid med avdelingen. Vi har egne operasjonssykepleiere som går i vakt.

Ta kontakt med:

Hanne Berg Gilbo, Avdelingssjef, 0047 970 65 001

Karl-Henrik Reinertsen, Overlege, 0047 37 01 49 05

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Full beskrivelse:

https://adstat.no/helse-og-sosial/lege-helse-og-sosial/legespesialister/443915.html?utm_source=ortoptist.no&utm_medium=Niche&utm_campaign=443916


Ledig ortoptistpraksis i Ski.

Kontoret ligger i sentrum av Ski (30 km sør for Oslo), rett ved buss og jernbanestasjon. Hyppige togavganger til og fra Oslo. Parkeringsplass er mulig i bakgården.
Du som er interessert i å drive en egen privat ortoptistpraksis har nå mulighet å overta min praksis, som jeg startet 1982. Jeg skal nå gå av med pensjon.
Jeg driver den alene, med øyelegekontor ved siden av kontoret mitt. Jeg samarbeider med flere øyeleger og optikere i nærområdet.
Du som er interessert kan kontakte meg på tel. +47 900 56 621 eller email  Ann_Charlotte.Jihem2 AT wemail DOT no