For å kunne jobbe i Norge trenger du Autorisasjon, for å søke se Helsedirektoratet sin side.

To be allowed to work in Norway you must be authorised by Helsedirektoratet, for more information see here.

Åpne jobb stillinger

Ledig ortoptistpraksis i Ski (30 km sør for Oslo). Kontoret ligger i sentrum av Ski, rett ved buss og jernbanestasjon. Hyppige togavganger til og fra Oslo. Parkeringsplass er mulig i bakgården.
Du som er interessert i å drive en egen privat ortoptistpraksis har nå mulighet å overta min praksis, som jeg startet 1982. Jeg skal nå gå av med pensjon.
Jeg driver den alene, med øyelegekontor ved siden av kontoret mitt. Jeg samarbeider med flere øyeleger og optikere i nærområdet.
Du som er interessert kan kontakte meg på tel. +47 900 56 621 eller email  Ann_Charlotte.Jihem2 AT wemail DOT no