Dobbeltsyn

Når eldre barn eller voksne mister samsynet, vil øynene peke mot to forskjellige punkter og man vil se dobbelt. Hjernen klarer ikke å undertrykke ett av de to bilder. Ved latent eller skjult skjeling vil dobbeltsynet ofte bare opptre sporadisk, for eksempel ved trøtthet, i perioder med stress eller ved manglende bruk av briller. Kroppens evne til å motarbeide dobbeltsyn er sterk, men kan ved overbelastning føre til hodepine, smerter rund øyne og trøtthetsfølelse. I slike tilfeller vil ortoptisten undersøke kvaliteten av samsynet og vurdere behandling. Oppstår dobbeltsynet plutselig skal man mistenke nevrologisk sykdom. Det er for eksempel ikke sjelden … Continue reading Dobbeltsyn