Lapp og annen behandling

Avdekkes det nedsatt syn på et øye (amblyopi), vil ortoptisten eller øyelegen anbefale å bruke lapp. Behandlingen består i å “trene” opp synet på det dårlige øye ved å dekke til det gode øyet med lapp et visst antall timer per dag. Jo tidligere behandlingen starter, jo større er muligheten for et godt resultat. Etter … Continue reading Lapp og annen behandling