Lapp og annen behandling

Avdekkes det nedsatt syn på et øye (amblyopi), vil ortoptisten eller øyelegen anbefale å bruke lapp. Behandlingen består i å “trene” opp synet på det dårlige øye ved å dekke til det gode øyet med lapp et visst antall timer per dag. Jo tidligere behandlingen starter, jo større er muligheten for et godt resultat. Etter 7-8 års alder er sjansen for synsbedring ved lappebehandling liten. Når barnet bruker lapp er det viktig med aktiviteter som stimulerer synssansen og “utfordrer” denne. Tegning, perlelek, puslespill og dataspill er gode eksempler på dette. Der er også viktig at tiden barnet trener med lapp … Continue reading Lapp og annen behandling