Lesevansker

Et viktig ledd i utredningen av lese- og skrivevansker er undersøkelse av synet. Misliker et barn å jobbe på nært hold og strever det med å lære seg å lese, må både langsynthet og skjeling utelukkes. Andre tegn på syns- og samsynsproblemer på nært hold kan være konsentrasjonsproblemer, kniping av et øye og uvanlig kort … Continue reading Lesevansker