Samsyn

Å ha samsyn betyr at hjernen mottar et synsinntrykk både av høyre og venstre øyet. Fordi det ikke alltid er gitt at begge øyne leverer samme kvalitet og like pålitelig, inndeles samsyn i forskjellige grupper: SIMULTANSYN: Simultansyn er den groveste typen av samsynet; simultansyn betyr kun at synsapparatet i bakerste delen av hjernen mottar impulser fra begge øyne samtidig. Dette er også tilfelle når en person ser dobbelt på grunn av en spontan oppstått skjeling! I tilfeller der skjelingen er medfødt eller oppsto tidelig i barndommen, undertrykkes synsinntrykket av det skjelende øyet for å unngå dobbeltsyn. I denne situasjonen har … Continue reading Samsyn