Skjeling

Hva er skjeling?  Skjeling, eller strabisme, er en tilstand der øynene ikke er rettet mot samme punkt; et av dem peker inn, ut, opp eller ned. Skjeling er også et samsynsproblem, der de to bildene fra hvert øye ikke lenger kan smeltes sammen. Skjeling kan være konstant til stede (manifest skjeling), av og til (intermitterende skjeling) eller skjult (latent skjeling). Omtrent 3-4% av alle mennesker skjeler.  Konsekvens  Skjeling er ikke bare en “skjønnhetsfeil”. Hvis ikke øynene er rettet mot sammen punkt, vil man miste samsynet og se dobbelt. Hos barn opp til førskolealder kan hjernen undertrykke bildet fra øyet som … Continue reading Skjeling