Æresutmerkelse til Karin Margareta W. Tangen

Æresutmerkelse til Karin Margareta W. Tangen ble overlevert på årsmøtet.
Hun trer nå ut som styremedlem. Karin har vært med i foreningen siden 1984 og som leder i mange år med korte avbrudd. Som SOA representant inntil ti år. I tillegg styremedlem som sekretær og siste to år som kasserer. Hun er i Fagrådet i NOF siden 2016.
Norske Ortoptisters Forening takker Karin for hennes betydningsfulle innsats.