Orto

Orto

World orthoptic day 2024!

Join us for the IOA World Orthoptic Day 2024! The day marks the unity and solidarity of the Orthoptic community around the world. It is an opportunity to celebrate the work that orthoptists do for their patients and the ophthalmic…

NPOG-NSA 2024 | Reykjavík

The conference will take place in Reykjavík from 23rd to 25th of May. The NPOG NSA conference is usually held biannually and rotates between the Nordic countries. The conference has two parts. The first part focuses on pediatric ophthalmology and…

Ortoptistutbildning 2024

September 2024 er det ny oppstart av ortoptistutdanning ved Göteborgs Universitetet.  Optiker med Mastergrad og øyesykepleier kan søke.  Fristen er 31.01.24 Her finner lenken for å søke:

WORLD ORTHOPTIC DAY 2023

Join us for the IOA World Orthoptic Day!The day marks the unity and solidarity of the Orthoptic community around the world. It is an opportunity to celebrate the work that orthoptists do for their patients and the ophthalmic community. The…

WSPOS Independent Medical Education Programme

Comprehensive Update on Myopia Management Join worldwide leading faculty to review the latest WSPOS myopia management guidelines, discuss how to navigate the latest treatment options, and advice on how to best manage these patients inside and outside of your practice.…

Æresutmerkelse til Karin Margareta W. Tangen

Æresutmerkelse til Karin Margareta W. Tangen ble overlevert på årsmøtet.Hun trer nå ut som styremedlem. Karin har vært med i foreningen siden 1984 og som leder i mange år med korte avbrudd. Som SOA representant inntil ti år. I tillegg…

Ortoptist høstmøtet  3/4.11. 2022

Høstmøte i Norske ortoptisters forening på Soria Moria Hotell torsdag 3.11. Ortoptistmøte på Ullevål fredag 4.11. 2022.  Vi ønsker alle velkomne! Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen her: Invitasjon til høstmøtet her: